Polski

CLAIRE WEISS – HIERARCHIA WARTOŚCI I DZIAŁALNOŚĆ W LEA BRIDGE

Claire ceni sobie różnorodność mieszkańców Lea Bridge i aktywnie sprzeciwia się dyskryminacji pod kątem płci, koloru, pochodzenia, orientacji seksualnej czy przekonań religijnych. Claire spędza wiele czasu w lokalnych sklepach, kafejkach i parkach. Utworzyła stronę facebookową Capworth Street & Locality skupiającą się na wydarzeniach lokalnych, jak również wita nowoprzybyłych do Lea Bridge z otwartymi ramionami.

Działalność Claire na rzecz obwodu Lea Bridge i jego mieszkańców zaowocowała zebraniem 1400 podpisów na rzecz kładki dla pieszych Orient Way Footbridge, co sprawiło, że Rada Gminy Waltham Forest oraz Network Rail dokonało niezbędnych napraw i konserwacji wspomnianej kładki. Aktualnie Claire podejmuje kroki w celu budowy ramp, które umożliwiłyby korzystanie z kładki osobom niepełnosprawnym.

Współpracując z Community Before Construction Campaign (Kampania Społeczność ważniejsza niż zabudowa), Claire kwestionuje w Ratuszu i Radzie Gminy legalność prac drogowych wykonywanych przez Gas Works, choć projekt wciąż czeka na aprobatę Burmistrza Londynu.

Od pięciu lat Claire prowadzi kampanię mającą na celu zapobieżenie zabudowy parku Orient Way Pocket. W jej trakcie, Claire pisała artykuły do Waltham Forest Echo, stała na czele delegacji do członka Rady Gminy, niosła baner podczas manifestacji celem walki z krytycznym stanem klimatu przed ratuszem miejskim, organizowała imprezy sportowe, pikniki oraz akcję sadzenia krzewów w Pocket Park.

Claire złożyła wniosek formalny podczas sesji Izby Gminy tuż po pożarze wieżowca Grenfell Tower mający na celu wstrzymanie budowy wieżowców na terenie gminy do momentu wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Claire przekonała Transport for London, aby ławce na przystanku autobusowym przy meczecie przywrócić wiatę. Claire zorganizowała również grupę osób, celem zapobieżenia wycinki drzew przez supermarket Aldi (w koronie jednego z nich znajdowały się ptasie gniazda). Claire ujawniła też, że kontrahenci Rady Gminy uśmiercali drzewa podczas budowy stacji Lea Bridge.

Claire zorganizowała akcję zbierania śmieci na Waterworks Meadow z zachowaniem reżimu sanitarnego, mającą na celu dobrostan i zdrowie psychiczne uczestników, jak również troskę o środowisko naturalne.

Claire jest formalnie zaangażowana w następujące inicjatywy: 97 Lea Bridge Road, 150 Lea Bridge Road, LVRPA Car Wash, Lea Bridge Gas Works, wejście do Lea Bridge Station, two music licence application on Waterworks Meadow, Waltham Forest Draft Local Plan oraz 201 Church Road (The Antelope).

Claire reprezentuje rezydentów Markhouse Corner i Lea Bridge w Gminnej Grupie Doradczej ds. Środków Transportu Publicznego (the Council Public Transport Consultative Group) oraz mieszkańców Lea Bridge w grupie użytkowników kolei Greater Anglia (the Greater England Rail Users Group). Claire jest też aktywną wolontariuszką w Walthamstow Wetlands i członkinią Przyjaciół Cambrian Gardens, zajmuje się lokalną historią, publikuje na papierze, stronach internetowych oraz na YouTubie.

ODDAJ SWÓJ WOLNY GŁOS NA LEA BRIDGE

Obwód wyborczy Lea Bridge potrzebuje świeżej krwi w Radzie Gminy Waltham Forest, która nie podda się naciskom partyjnym czy powszechnie znanym działaczom lokalnym. Potrzebuje osoby, która czynnie działa w celu wprowadzenia poprawek do co niektórych absurdalnych planów deweloperskich zatwierdzonych przez naszą Radę.

By tak stać się mogło, wieloletnia mieszkanka Lea Bridge Claire Weiss została nominowana przez grupę mieszkańców jako niezależna kandydatka na członkinię Waltham Forest Council.

Claire denerwuje nieustanny deficyt mieszkań socjalnych dla członków lokalnej społeczności wykonujących niskopłatne zawody, brak ośrodka zdrowia i niedostateczna ilość lekarzy pierwszego kontaktu, jak również likwidacja obiektów użyteczności publicznej dla dzieci i młodzieży. Claire bulwersuje brak reakcji Rady na powyższe kwestie. Bulwersuje ją także negatywny wpływ na służby użyteczności publicznej jaki wywiera Rada swoją działalnością, mającą na celu gwałtowny wzrost populacji poprzez gęstą zabudowę terenu wieżowcami.

W 2019 r. oraz w 2020 r. lokalna społeczność zorganizowała spotkania publiczne, aby przedyskutować te jak i inne istotne kwestie dotyczące infrastruktury. Rada oddelegowała swoich przedstawicieli na zeszłoroczne spotkanie, ale nie było pośród nich ani jednego z trzech radnych wybranych w obwodzie, by wysłuchać trosk i obaw mieszkańców.

Priorytetami Claire Weiss są kwestie związane z wpływem zmian klimatycznych na mieszkańców Lea Bridge, terenami zielonymi i zabudowanymi, jak również kluczowymi połączeniami kolejowymi, drogowymi i wodnymi.

Głęboce zintegrowana z lokalną społecznością, Claire jest świadoma faktu, że Lea Bridge, jeden z najbardziej zaniedbanych obwodów w gminie, jest nieprzygotowany na planowaną przez Radę Gminy masową budowę wieżowców wzdłuż zanieczyszczonych głównych dróg obwodu. Claire wścieka się, że Rada Gminy zaaprobowała plany deweloperów i wycenę kosztów, by następnie ulec im, gdy ci wycofali się z własnych zobowiązań na rzecz obiektów użyteczności publicznej mających służyć społeczności lokalnej. Skandalem jest też niedawna wypłata miliona funtów, której Rada Gminy dokonała na rzecz Lee Valley Regional Park Authority celem ekstrawaganckiej przebudowy lodowiska przy Lea Bridge Road po tym, jak LVRPA odkryła, że nie będzie w stanie sfinansować swojego własnego projektu.

Jeśli zostanie niezależną radną obwodu Lea Bridge, Claire obiecuje walczyć o poprawę jakości służb publicznych, obiektów użyteczności publicznej i stanu środowiska tak, by spełnić oczekiwania mieszkańców oraz drobnych przedsiębiorców.

PROGRAM DLA OKRĘGU LEA BRIDGE NA LATA 2021 – 2022

Przedłożenie dobra planety ponad zyskiem, a potrzeb wielu ponad chciwośią nielicznych.

ZATRZYMANIE wszystkich głównych programów planowania i rewitalizacji do czasu gdy będzie wiadomo, jaki wpływ na warunki i styl życia ludzi miała globalna pandemia. Wspomniane programy obejmują: Lea Bridge Gas Works; Lea Bridge Station Three Sites; Estate Way – Church Road.

Opracowanie lokalnego planu na rzecz czystego i zrównoważonego środowiska poprzez analizę ogólnego oddziaływania środowiskowego istniejących inwestycji, rzucając wyzwanie funkcjonującej od dziesięcioleci idei nieustannego zabetonowywania wschodniej części Lea Valley, zwanej „Zielonym Płucem Londynu”.

Wsparcie strategii Climate Emergency Declaration zarządu lasów Waltham. Analiza stanu zagrożenia powodziowego istniejących obszarów mieszkalnych w Lea Bridge oraz nowo powstających planów. Współpraca z Thames Water, w celu usprawnienia systemów odprowadzania wody deszczowej i kanalizacji.

Wywieranie nacisku na niezależne, zgodnie z uznanymi normami zdrowia publicznego, monitorowanie emisji toksyn z gazowni i współpraca z grupą parlamentarną zrzeszającą wszystkie partie parlamentarne do spraw terenów mieszkalnych na terenach po zlikwidowanych gazowniach (gasworks communities).

Współpraca z Agencją Środowiska w celu wzmocnienia i wdrożenia w życie opracowanego przez nią programu łagodzenia skutków powodzi dla Dagenham Brook.

Zaangażowanie społeczności w wykorzystanie opłat wnoszonych przez deweloperów (Community Infrastructure Levy) w celu zrównoważenia wpływu ich działalności.

Upewnienie się, że wszelkie nowe programy zapewnią bezpieczne, przyjazne dla środowiska mieszkania, dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich.

Żadnych wieżowców powyżej wysokości drabiny dostępnej w lokalnej remizie straży pożarnej, żadnych niebezpiecznych okładzin ani drewnianych balkonów w jakimkolwiek nowym budynku.

Zapewnienie mieszkań socjalnych wszystkim, którzy ich potrzebują, zwłaszcza nisko opłacanym kluczowym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach usługowych i produkcyjnych. Ściślejsza kontrola nad pobieranymi czynszami i umowami najmu ustalanymi przez właścicieli.

Żadnego przekształcania strategicznych gruntów użytkowych pod zabudowę mieszkaniową, zamiast tego wykorzystanie pustych nieruchomości.

Żadnych budynków na Metropolitan Open Land – miejskim odpowiedniku zielonego pasa, który w okręgu Lea Bridge obejmuje mokradła Leyton.

Żadnej utraty otwartych terenów zielonych, zachowanie terenów zielonych wokół stacji Lea Bridge, w tym Orient Way Pocket Park.

Ściślejsza kontrola wycinki drzew, wymagająca konsultacji i zgody mieszkańców na usuwanie drzew z terenów publicznych.

Ochrona środowiska przez zmniejszenie zanieczyszczenia, zachęcając do aktywnego podróżowania (pieszo i rowerem) oraz usprawniając transport publiczny.

– Przywrócenie trasy autobusu nr 48.

– Spełnienie obietnicy dotyczącej przewozów autobusowych wzdłuż Orient Way.

– Zachęcanie do aktywnego podróżowania: zmiana konfiguracji ścieżek rowerowych na Lea Bridge Road, aby były spójne na przystankach autobusowych i skrzyżowaniach; stworzenie oznakowania podnoszącego bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg (rowerzystów, pieszych i pojazdów) wokół skomplikowanych skrzyżowań.

– Współpraca z Network Rail i Lee Valley Regional Park Authority (LVRPA) na rzecz udostępnienia kładki dla pieszych Orient Way, włącznie ze zboczami i rampami obok schodów, dla wszystkich.

– Stworzenie aktywnej trasy wycieczkowej prowadzącej przez mokradła Leyton we współpracy z LVRPA i Radą Hackney.

– Wsparcie i przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego z Lea Bridge do Walthamstow przez Hall Farm Curve.

Wspieranie potrzeb dzieci, młodzieży i rodzin, wzmacnianie opieki zdrowotnej i życia społecznego

Wsparcie lokalnego programu Game Strategy, utworzenie placu zabaw na dawnym boisku piłkarskim Leyton przy Lea Bridge Road.

– Miejsca do rekreacji i rozwoju dla młodych ludzi w budynkach komunalnych takich jak Waterworks Centre.

– Nowe centrum zdrowia dla Lea Bridge aby zapewnić odpowiednią liczbę lekarzy pierwszego kontaktu, dentystów a także naciski na przebudowę szpitala Whipps Cross w celu zwiększenia zakresu dostępnych usług.

– Przywrócenie pubu The Antelope przy Church Road.

– Wsparcie dla wolontariuszy na terenach otwartych i zielonych, takich jak ogrody gminne, Leyton Jubilee Park, Dagenham Brook, Cambrian Gardens poprzez dostarczanie wody na życzenie mieszkańców oraz ochrona i zwiększenie dostępności przydziałów.

– Promocja kąpieliska nad rzeką w East London Waterworks Park przy Lea Bridge Road.

– Przywrócenie forów społeczności okręgu Lea Bridge z silnym przywództwem radnych.

Jak tego rodzaju program może zostać sfinansowany

Ustalenie budżetu Rady, który zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej i żądanie, aby fundusze rządowe uzupełniały wszelkie niedobory. Sprzeciw wobec proponowanym cięciom wydatków, likwidacji lub ograniczenia Rady, redukcji etatów, płac lub świadczeń. Praca na rzecz bardziej sprawiedliwego systemu podatków lokalnych i żądanie od rządu odstąpienia od narzuconych cięć. Wykorzystanie rezerw Rady i uprawnień do zaciągania pożyczek w celu uniknięcia przyszłych cięć.